Od czerwca 2016r. w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach wdrażany jest projekt pn. „Twoja szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 . Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej.

 Dnia 28 kwietnia 2016r. w CIS Ostrzyce miało miejsce kolejne spotkanie Pomorskiego Konwentu CIS KIS w którym uczestniczyli przedstawiciele CIS Puck, CIS Garcz, CIS Potęgowo, CIS Sopot, CIS Wandzin, CIS Gdańsk, CIS Bytów, CIS Rumia a także przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej panie Barbara Bałka i Agata Chrul oraz Mariusz Florczyk z Fundacji Słoneczne Wzgórze.

W dniu 21 kwietnia 2016r. grupa uczestników wraz z pracownikiem socjalnym Ewelina Miotk wzięli udział w wyjeździe do Sopotu zorganizowanym przez Fundację Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom.

 

Gmina Somonino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Piorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1  Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowej ubiega się o pozyskanie środków finansowych na realizację działań projektu pn. „Twoja szansa”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej.

Joomla templates by a4joomla