Od października 2017 roku w Centrum realizowany jest partnerski projekt pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy zajęć w CIS biorą udział w  zajęciach reintegracji zawodowej w pracowniach zawodowych renowacja mebli oraz krawiectwo, gdzie pod okiem opiekuna uczą się wykonywania podstawowych czynności na stanowiskach pracy, związanych z wybranym kierunkiem szkolenia.  Ponadto wdrażane są też zajęcia reintegracji społecznej z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Podczas tych zajęć beneficjenci projektu uczą się m.in. aktywnych metod poszukiwania pracy oraz kluczowych kompetencji na rynku pracy, pracują nad asertywnością. Dodatkowo uczestnicy partycypują w szeregu zajęć uzupełniających tj.: obsługa komputera, instruktaż handlu detalicznego z nauką obsługi kasy fiskalnej czy podstawy zakładania działalności gospodarczej.

W chwili obecnej do udziału w/w zajęciach, do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach skierowanych zostało 12 osób – 7 z Gminy Kartuzy, 3 z Gminy Somonino, 2 z Gminy Żukowo. Udział w zorganizowanych formach wsparcia zakończą w kwietniu br.

Po zrealizowaniu 3 – miesięcznej reintegracji zawodowej i społecznej na miejscu (w Centrum), 6 osób zostało skierowanych na reintegrację zawodową u pracodawcy. Osoby te realizują program w zakładach pracy na stanowiskach pomoc stolarza, asystent nauczyciela w szkole, opiekun osoby zależnej w ŚDS czy w spółdzielni socjalnej.

Realizatorem projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” jest Powiat Kartuski w partnerstwie z Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Somonino, Gminą Przodkowo, Gminą Chmielno oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 178 671,14 zł.

Joomla templates by a4joomla